O projekte

PRESSKAM INDUSTRIAL PARK nadväzuje na históriu daného územia s etablovanou priemyselnou výrobou revitalizáciou tejto hnedej zóny na moderné skladovo – výrobné priestory postavené v A-štandarde.

PRESSKAM INDUSTRIAL PARK sa nachádza v areáli Presskam v Devínskej Novej Vsi, len 3,5 km od výrobného závodu Volkswagen. Lokalita má strategickú polohu predovšetkým pre automotive dodávateľov, ktorí môžu mať svoje výrobné priestory umiestnené bližšie k výrobnému závodu. Výsledkom je skrátenie času potrebného na prepravu, zníženie prepravných nákladov a rizika pokút spojených s neskorým dodaním pre VW. Lokalita je vhodná aj pre logistické spoločnosti, nakoľko je dobre napojená na diaľnicu D2, smer využívaný logistickými spoločnosťami na distribúciu v regióne SR, CZ, HU a AT. Výhodou PRESSKAM INDUSTRIAL PARK je ponuka priestorov v A-štandarde vo výmerách aj do 2 500m2. Tento projekt je preto vhodný aj pre menšie spoločnosti, ktoré hľadajú efektívne priestory pre svoj rast.

Spoločnosť Presskam Development, ktorá je investorom projektu, sa rozhodla pre revitalizáciu areálu Presskam aj vzhľadom na výhody, ktoré hnedé zóny poskytujú. Ide o využitie už existujúcej priemyselno – skladovej lokality, takže nedochádza k zaberaniu ďalších zelených plôch na výstavbu nových skladovo – výrobných priestorov. Areál je už napojený na všetky inžinierske siete v dostatočných kapacitách a existujúce zastávky MHD zabezpečujú dobrú dostupnosť pre zamestnancov.

Areál PRESSKAM INDUSTRIAL PARKU má celkovú výmeru pozemkov viac ako 110 000 m2. Projekt je rozdelený na dve etapy. 1. etapa má výmeru 10 000 m2 pozemku, na ktorom bude umiestnená typická skladová hala s veľkosťou 5 200 m2. Hala bola dokončená v júli 2014 a je k dispozícii na prenájom.

2. etapa má výmeru 100 000 m2 pozemku, na ktorom je možné vystavať výrobné a skladové haly s celkovou výmerou 40 000 m2. Nehnuteľnosti v tejto etape budú stavané pre klientov na mieru podľa ich požiadaviek.

Detaily
Krajina Slovensko
Mesto Bratislava, mestská časť Devínska Nová Ves
Poloha Priemyselná časť mesta, blízkosť diaľnice D2 a závodu Volkswagen
Trieda aktív Logistika
Celková plocha areálu 110 000 m2
Celková plocha 1. etapy 5 200 m2 skladových priestorov
Celková plocha 2. etapy 40 000 m2 skladových priestorov